Web Hjälp önskas!!!

Då det tagit tid att bygga om sidan vilket iofs inte är akut så söker vi ändå hjälp till detta. Därför öppnar vi den gamla sidan.

Uppdateringar (mindre) kommer ske fortlöpande och en ny layout kommer förmodligen dröja. Däremot så känns det viktigare att vi ens har en sida som är uppe och fungerar. Jag (Reine) kommer lägga energi på att få upp en ny shop med stöd för swish mm. Vi kommer skicka ut info fortlöpande om det som händer. Tack för ert tålamod. Hör av er om ni har kompetens inom WordPress/php/html mvh Reine gm Styrelsen

Kallelse till Årsmötet 2018

Du som är medlem i Arsenal Göteborg, är härmed kallad till årsmöte.

Plats: Cheers. Victoriagatan 10, Göteborg.
Tid: Lördag 15 september kl.13
OBS: Endast betalande medlemmar har rösträtt och rätt att närvara på årsmötet.
För att förnya ditt medlemskap: Sätt in 100kr på bankgiro 205-3585 eller swischa till 123 173 2197. Ange ditt medlemsnummer.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på korrekt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av ordföranden i föreningen för en tid av 2 år
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år
 13. Val av revisorer samt suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 16. Övriga frågor

Vinn 2st biljetter till Emirates!

biljetter216-17-1halsduk-2

Quizkampen ,1:a Pris 2st Biljetter till  Emirates, 2:a Pris Matchtröja, 3:e Pris Halsduk

(OBS! Endast betalande medlemmar kan medverka)

Under hösten/vinter kommer vi att köra 4st deltävlingar där vinnaren får 2st Biljetter till Emirates. 10st 1-X-2 frågor(1:a plats->10poäng, 2:a plats 9 poäng osv ner till 10:e plats->1poäng) Två utslagsfrågor på varje som vi brukar att köra. De tre bästa resultaten ni har under dessa fyra deltävlingar räknas så det sämsta resultatet får alltså räknas bort. Detta innebär att man tom kan missa EN deltävling. Vinnaren kommer presenteras på våran Julfest. Endast betalande medlemmar kan deltaga. Vilken match biljetterna blir till bestäms senare. Dock troligen på vårkanten i samband med en medlemsresa. Denna infon kommer också mejlas till våra betalande medlemmar.

Tre först Quizomgångarna

Sat 15th Oct 15.00 Swansea City H
Sat 29th Oct 12.30 Sunderland A
Sun 27th Nov 14.15 Bournemouth H

 

Sat 3rd Dec 17.30 West Ham United A

Julfesten

Sat 10th Dec 15.00 Stoke City H

Inbjudan till Årsmötet 2016

Datum 160910

Tid 13:30 (Lördag före Southampton matchen som har kickoff 16:00)

Plats Cheers

OBS! Endast betalande medlemmar för säsong 2016/2017 äger rösträtt och kan delta.

Medlemskap kan köpa/förnyas i vår shop:

http://arsenalgoteborg.se/sv/products-page/arsenal-goteborg-shopen/

Inkomna motioner (1)

 1. Förslag om stadgeändring för val av övriga ledamöter:

Denna motion föreslås av styrelsen. Hälften av ledamöterna väljs in på en ett års period och andra halvan på en två årsperiod. Detta för att öka stabiliteten och att inte ha en helt ny styrelse varje år.

Dagordning för årsmötet

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställandet av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på korrekt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelse för verksamheten
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av ordförande för en tid på två år
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett år
 13. Val av revisor samt suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 16. Övriga frågor

Välkomna!